Ambassade van België in Polen en Litouwen
Home Ambassade en consulaten Ambassade in Warschau Boodschap van de Ambassadeur van België

Boodschap van de Ambassadeur van België

Colette TAQUET

Mevrouw, Mijnheer, 
Beste landgenoten,

Als buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van het Koninkrijk België in Polen en Litouwen, heb ik de verantwoordelijkheid om toe te zien op de ontwikkeling van alsmaar sterkere relaties tussen België en de twee landen van mijn jurisdictie.

Tijdens mijn opdracht zal ik, ondersteund door een professioneel en efficiënt team, al degenen steunen die de economische belangen van ons land bevorderen, maar ook zij die zich inzetten voor de uitbouw van samenwerking op politiek, militair, sociaal en cultureel vlak.

Consul Anne-Sophie Massa en haar medewerksters staan ter uw beschikking om uw vragen over consulaire zaken te beantwoorden.

België past een eenheidsfederalisme toe en bijgevolg hebben de gefedereerde instellingen - de Gemeenschappen en Regio's van ons land - eveneens vertegenwoordigers bevoegd voor Polen en Litouwen.

Voor meer uitleg over de verdeling van de bevoegdheden en de locatie van de kantoren van de Gemeenschappen en Regio's, moge ik verwijzen naar de rubriek Wie doet wat? op onze website: http://poland.diplomatie.belgium.be/.

Op onze Facebookpagina vindt u een overzicht van onze activiteiten.

Met vriendelijke groeten  

Colette TAQUET 
Ambassadeur van het Koninkrijk België