Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

  1. Zuletzt aktualisiert am

Ieder verzoek voor een afspraak met de consulaire diensten van de Ambassade moet online worden ingediend door het invullen van dit formulier


Identiteitskaart – e-ID


De identiteitskaart is het bewijs van uw identiteit en nationaliteit, en is verplicht voor elke Belg ouder dan 12 jaar. Het is een geldig reisdocument voor alle Lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan.

U kunt op het consulaat een elektronische identiteitskaart (e-ID) aanvragen op voorwaarde dat u in het consulaire register ingeschreven bent.


De e-ID is geldig:

  • 6 jaar (voor aanvragers van 12 tot 18 jaar),
  • 10 jaar (voor aanvragers van 18 tot 75 jaar)
  • of 30 jaar (voor +75 jarigen).

De e-ID behoudt haar geldige-ID ook na verhuis naar een ander land of na terugkeer naar België. Indien u nog beschikt over een traditionele identiteitskaart (geen elektronische), mag u die nog behouden tot aan de vervaldatum.


Wanneer dient er een nieuwe identiteitskaart te worden aangevraagd?

We raden u aan om de aanvraagprocedure 2 à 3 maanden vóór de vervaldatum van uw huidige identiteitskaart te starten. In tegenstelling tot de procedure in België zal u geen brief ontvangen met uitnodiging om uw identiteitskaart te vernieuwen.