Nationaliteit

 1. Zuletzt aktualisiert am

Neem contact op met ons Consulaat alvorens uw dossier samen te stellen en toe te sturen. Elk geval is uniek en heeft een persoonlijke aanpak nodig.


Algemeen: de Belgische nationaliteit


Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

 
Toekenning Belgische nationaliteit aan een kind


(Artikel 8 §, 2°, b van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit)


Principe


Wanneer u niet in België bent geboren, zijn uw in het buitenland geboren kinderen niet automatisch Belg. Wilt u dat ze het worden, dan moet u als Belgische ouder een verklaring afleggen voordat uw kind 5 jaar wordt.

U legt deze toekenningverklaring af bij ons consulaat-generaal als u ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van deze Ambassade.


Vereiste documenten

 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte, als uw kind in Polen of Litouwen geboren is. Dit document dient te worden vertaald naar één van de officiële talen van België door een beëdigde vertaler; de vertaling moet van een apostille voorzien zijn. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • Een bewijs van inschrijving bij de gemeente ('zameldowanie' voor Polen - 'pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą' voor Litouwen), afgegeven op naam van het kind en niet ouder dan 6 maanden;
 • Indien de ouders niet getrouwd zijn en/of het kind in een ander land geboren is, kunnen bijhorende documenten gevraagd worden.

Voor de kosten van de nationaliteitsverklaring kan u de consulaire tarieven raadplegen.


Procedure


Zodra u ons alle documenten in goede orde bezorgt, gaan we de administratieve procedure opstarten. zult u van ons een ontwerp van de akte van nationaliteitstoekenning toegestuurd krijgen. Vervolgens zal het dossier met het ontwerp van de akte overgemaakt worden naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. Zodra deze haar definitief akkoord geeft, zullen wij u uitnodigen voor de ondertekening van de akte in het consulaat. Op dit moment kan u de gepaste consulaire kosten consulaire tarieven betalen.

Uw kind krijgt de Belgische nationaliteit op het moment van de ondertekening van de akte (niet met terugwerkende kracht vanaf de datum van zijn geboorte). U kan uw kind dan inschrijven in de consulaire registers en een Belgisch paspoort en/of een Kids-ID aanvragen.

 
Behoudsverklaring


(Art. 22 §1, 5°, b van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit)


Principe


Wanneer u in het buitenland bent geboren na 1 januari 1967 en alle onderstaande voorwaarden zijn in uw geval van toepassing, dan verliest u automatisch de Belgische nationaliteit op uw 28ste verjaardag, tenzij u een behoudsverklaring van de Belgische nationaliteit aflegt op het consulaat-generaal.

Deze verklaring kan u afleggen vanaf uw 18 jaar tot vlak voor uw 28ste verjaardag. Gelieve ons zes maanden voor die datum te contacteren.


Voorwaarden

 • U bent in het buitenland geboren na 1 januari 1967 en
 • U heeft nooit uw hoofdverblijfplaats in België gehad tussen uw 18de en 28ste verjaardag en
 • U heeft een andere nationaliteit naast de Belgische en
 • U kunt niet aantonen dat u in het buitenland heeft gewerkt voor rekening van een Belgische overheid of (Federale Regering, Gemeenschappen en Gewesten, enz.) of voor een Belgisch vennootschap of vereniging en
 • U heeft de Belgische nationaliteit niet verworven na uw 18ste verjaardag EN


Vereiste documenten

 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte, vertaald naar één van de officiële talen van België door een beëdigde vertaler; de vertaling moet van een apostille voorzien zijn.
 • Een recent bewijs van inschrijving bij de gemeente ('zameldowanie' voor Polen - 'pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą' voor Litouwen), niet ouder dan 6 maanden;


Procedure


Zodra u ons alle documenten in goede orde bezorgt, zult u van ons een ontwerp van de akte van nationaliteitsbehoud toegestuurd krijgen. Wij zullen uw akkoord vragen voor de inhoud van het ontwerp. Na het verkrijgen van uw akkoord sturen wij het ontwerp samen met uw documenten naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. Zodra deze haar definitief akkoord geeft zullen wij u uitnodigen voor de ondertekening van de akte in het consulaat. Voor de kosten kan u de consulaire tarieven raadplegen.


Uitzondering


Opgelet! enkel en alleen voor zover u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was, en een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart aanvroeg of verkreeg tussen uw 18e en 28ste verjaardag, bent u niet meer verplicht om de behoudsverklaring af te leggen.