Rijbewijs in Polen

  1. Zuletzt aktualisiert am

Sinds 21 oktober 2005 hoeven de EU-burgers (en dus ook Belgen) die in Polen wonen, overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 29/07/05 hun nationale rijbewijzen NIET meer in te ruilen.

Bij verlies of diefstal van het Belgisch rijbewijs kan de persoon die in een Belgische gemeente nog steeds ingeschreven is, aldaar, op basis van een proces-verbaal van de politie van de plaats waar het document verloren of gestolen werd, een duplicaat bekomen van dit rijbewijs. 

Indien een Belg die uit zijn Belgische gemeente is uitgeschreven en zijn gewone verblijfplaats in Polen heeft, het Belgisch rijbewijs verliest, kan hij geen duplicaat meer bekomen in België, maar dient hij zich te richten tot de bevoegde diensten in Polen waar hij op dat moment zijn verblijfplaats heeft. Bij de gemeente van zijn laatste gewone verblijfplaats in België kan hij echter wel een attest bekomen. Op basis van dit document kan aan betrokkene een nationaal Pools rijbewijs worden afgeleverd.  

 
Internationale rijbewijzen 


Een internationaal rijbewijs is geldig in alle landen die de Conventie van Wenen hebben onderschreven (waaronder België en Polen) met dien verstande dat het niet geldig is noch in het land van uitgifte noch in het land waar men over een verblijfskaart beschikt.