Legalisatie van documenten

  1. Zuletzt aktualisiert am

Overeenkomstig de omzendbrief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Warschau nr. DKP-313-79-04 van 11/08/2005 worden vanaf 14/08/2005 de officiële Poolse documenten van ‘apostille’ voorzien en niet meer van de echtverklaring van het Ministerie en vervolgens van de Ambassade. De bevoegde autoriteit voor de afgifte van ‘apostille’ is het Pools Ministerie van Buitenlandse Zaken in Warschau. Fiscale rechten bedragen 60PLN.

Referat ds. Legalizacji MSZ
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
(9uur00 - 14uur00)
tel. 022/523 98 45


Algemene informatie


Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.