Huwelijk in Polen en Litouwen

  1. Zuletzt aktualisiert am

Algemeen


Eens beslist is waar in Polen of Litouwen het huwelijk zal plaatsvinden, neemt u contact op met de bevoegde dienst burgerlijke stand om de lijst te aan te vragen van de nodige documenten die moeten worden voorgelegd.


Attest van geen huwelijksbeletsel (AGHB)


De Poolse en Litouwse autoriteiten kunnen een attest van "geen huwelijksbeletsel" vragen.


Procedure


U dient een schriftelijke aanvraag tot afgifte van een attest in via het uniforme formulier in de Belgische landstaal (Nederlands, Frans of Duits) waarin u het AGHB wenst te krijgen. De aanvraag moet duidelijk ingevuld en ondertekend zijn en kan persoonlijk overhandigd worden of verstuurd worden via de postdiensten, de fax of als bijlage aan een mail.

De Belg die in het buitenland woont, moet een woonplaats in België kiezen in dit formulier: bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris… De keuze veronderstelt geen verblijf. Ze is speciaal en beperkt tot de rechtshandelingen waarvoor ze gekozen moet worden. Op dat adres, en op geen ander, komen alle briefwisseling en betekeningen toe. Ze is tijdelijk en verdwijnt na afhandeling van de procedure.

Het Consulaat-Generaal kan u eventueel vragen om samen met uw partner te komen voor een onderhoud en kan ook het advies vragen van de Procureur des Konings.

De afgifte van het attest gebeurt door overhandiging aan de aanvrager zelf of door aangetekende verzending met ontvangstbewijs.

Indien u in een Belgische gemeente ingeschreven bent, moet u een integrale kopie van de huwelijksakte bij de gemeente afgeven, voorzien van de Apostille samen met een beëdigde vertaling


Voor te leggen documenten

We aanvaarden enkel betalingen in PLN, niet in EUR.