Veelgestelde vragen

 1. Zuletzt aktualisiert am
 1. Waarom een Consulaat-Generaal van België in Warschau?
 2. Ik ben Belg en vestig mij in Polen of Litouwen. Ik wens me in te schrijven bij de lokale administratie.
 3. Ik ben Belg en vestig mij in Polen of Litouwen. Hoe kan ik me inschrijven in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal van België in Warschau?
 4. Ik ben ingeschreven op het consulaat-generaal. Hoe deel ik een adresverandering mee?
 5. Ik ben ingeschreven op het consulaat-generaal. Hoe deel ik mijn veranderde burgerlijke stand mee?
 6. Ik ben Belg en verblijf in Polen of Litouwen. Ik wens mij niet in te schrijven op het consulaat-generaal te Warschau. Kan ik mijn gegevens ter informatie meedelen?
 7. Ik ben gezinslid van een Belg ingeschreven op het consulaat-generaal maar bezit niet de Belgische nationaliteit. Kan ik mijn gegevens ter informatie bezorgen?
 8. Ik ben Belg. Mijn verloofde en ik wensen op de ambassade te huwen. Kan dat?
 9. Ik wens in Polen of Litouwen te huwen en heb een attest van geen huwelijksbeletsel nodig afgeleverd door het consulaat-generaal.
 10. Ik ben Belg en mijn echtgenote/echtgenoot wenst de Belgische nationaliteit aan te vragen op het consulaat-generaal. Kan dat?
 11. Ik heb een apostille nodig op een Pools of Litouws document. Waar kan ik dit bekomen?
 12. Ik ben Belg en wens mijn levensbewijs te laten aftekenen. Wat moet ik doen?
 13. Ik ben geen Belg en wens mijn levensbewijs voor een Belgische pensioenadministratie te laten aftekenen. Is dat mogelijk?
 14. Ik heb een uittreksel nodig uit het Pools of Litouws strafregister.
 15. Ik heb een uittreksel nodig uit het Belgisch strafregister.
 16. Welke consulaire attesten kan het consulaat-generaal in Warschau afleveren?
 17. Ik wens een (nieuw) Belgisch paspoort aan te vragen voor mij of mijn minderjarig kind. Waar kan dat? Wat is de procedure?
 18. Is het bezit van een Belgische identiteitskaart verplicht?
 19. Hoe kan ik een (nieuwe) Belgische identiteitskaart aanvragen voor mij of mijn minderjarig kind? Waar kan dat?
 20. Mijn Belgische identiteitskaart/paspoort is verloren/gestolen in Polen of Litouwen. Hoe en waar kan ik een Belgisch voorlopig paspoort bekomen om verder te reizen?
 21. Mijn verloren/gestolen portefeuille of tas werd door de politie naar het consulaat-generaal gezonden. Wat gebeurt ermee?
 22. Kan ik een notariële akte laten verlijden op het consulaat-generaal?
 23. Mijn Belgisch rijbewijs werd ingehouden door de Poolse/Litouwse politie. Wat gebeurt ermee?
 24. Het inschrijvingsbewijs van mijn wagen werd ingehouden door de lokale politie. Wat nu?
 25. Ik breng mijn wagen mee uit België en wens hem lokaal te registreren. Hoe doe ik dat?
 26. Ik woon in Polen of Litouwen en ben mijn Belgisch rijbewijs kwijt, of wens het te vervangen want het is erg beschadigd. Waar kan ik een nieuw rijbewijs bekomen? Wat als ik ene internationaal rijbewijs nodig heb? Wat als ik tijdens een toeristisch bezoek mijn rijbewijs kwijt ben?
 27. Ik moet consulaire rechten betalen aan het consulaat generaal. Hoe doe ik dat en kan dit per overschrijving?
 28. Ik woon in Litouwen of Letland en moet consulaire rechten betalen aan de Ambassade/Consulaat-generaal van België in Warschau. In welke munt moet ik die betalen?
 29. Beheer van consulaire zaken door een Ereconsul van België
 30. Waar kan ik terecht met vragen over de sociale zekerheid in België?
 31. Waar vind ik de tekst van de Overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting, getekend tussen België en Polen?
 32. Belgen tussen 18 en 28 jaar: wie en wanneer moet een behoudsverklaring van de Belgische nationaliteit ondertekenen?
 33. Ik ben een Belgische man en leef met een dame van vreemde nationaliteit. Wij hebben een kind geboren in Polen/Litouwen. Staat de afstamming van het kind van zijn Belgische ouder vast naar Belgisch recht indien de geboorteakte opgemaakt werd door de lokale ambtenaar van de burgerlijke stand?
 34. Ik ben Belg en in het buitenland geboren. Mijn kind is eveneens geboren in het buitenland en heeft een Poolse/Litouwse moeder. Bezit mijn kind de Belgische nationaliteit bij geboorte? Zo neen, hoe kan ik een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit aan mijn kind tekenen?
 35. Waar vind ik de lijst van beëdigde vertalers in Polen?
 36. U bent vreemdeling en resideert in Polen, Litouwen of Letland. U wenst als zelfstandige te werken in België. Gezien uw nationaliteit hebt U een beroepskaart voor België nodig.
 37. U bent vreemdeling en resideert in Polen, Litouwen of Letland. U wenst in België te werken voor een werkgever in ons land. Gezien uw nationaliteit hebt u een Belgische arbeidskaart nodig en een visum van lange duur voor België.
 38. Voor de residenten van welke landen heeft het consulaat-generaal in Warschau bevoegdheid inzake visa van lange duur?
 39. Ik moet een medisch onderzoek ondergaan bij een door de ambassade erkend arts.
 40. Welke betalingen moet ik doen in het kader van een aanvraag van een visum van lange duur voor België?

 

1. Waarom een Consulaat-Generaal van België in Warschau?


Sedert de invoegetreding van het Belgisch Consulair Wetboek op 15 juni 2014 werd in alle Belgische ambassades een consulaat-generaal opgericht. Dit laatste behandelt alle consulaire zaken voor de ingeschreven Belgen bv. inschrijvingen, paspoorten, electronische identiteitskaarten, consulaire attesten, burgerlijke stand, nationaliteit, verkiezingen, enz.

Aan het hoofd van het consulaat-generaal staat een consul-generaal.

Aan de niet-ingeschreven Belgen wordt in bepaalde zaken eveneens consulaire bijstand geleverd. 

 
2. Ik ben Belg en vestig mij in Polen of Litouwen. Ik wens me in te schrijven bij de lokale administratie.


POLEN


U dient zich vooreerst te richten tot het provinciebestuur om u te registreren als EU-onderdaan.

Daarna richt u zich tot het lokaal bestuur (URZAD CMINY).

Een bewijs van inschrijving bij de Poolse lokale administratie heet ZAMELDOWANIE. Het vermeldt de datum van uw inschrijving, het adres en geldigheid van verblijf.

Nuttige websites met informatie over registratie van buitenlanders in Polen:


LITOUWEN


U richt zich tot het Departement/Dienst Migratie die het recht op verblijf in Litouwen zal bevestigen met een attest van 5 jaar of voor de duur van het verblijf: PAZYMA EUROPOS SAJUNGOS VALSTYBES NARES PILIECIUI JO TEISEI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATVIRTINTI. Daarnaast zal een attest voorgelegd worden van het lokaal bestuur waarmee de datum van inschrijving en het adres wordt bewezen PAZYMA APIE ASMENS DEKLARUOTA GYVENAMAJA VIETA. Bezorg ons beide documenten.

 
3. Ik ben Belg en vestig mij in Polen of Litouwen. Hoe kan ik me inschrijven in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal van België in Warschau?


Ziehier de procedure voor een inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters:

U bezorgt aan het consulaat-generaal in Warschau:

 • Een ingevuld en ondertekend formulier “aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters” (in origineel): voor meerderjarige - voor minderjarige
 • Het bewijs van uitschrijving uit uw Belgische gemeente (model 8); indien u ingeschreven was in een ander consulaat-generaal moet u niets doen. wij vragen uw administratief dossier op in die post.
 • Attest van inschrijving bij het lokaal bestuur voor Polen (bv. Zameldowanie) of Litouwen. Dit zal de datum van inschrijving en het volledige adres vermelden.
 • Belgische identiteitskaart of paspoort

Dezelfde procedure geldt voor de andere leden van uw gezin, die de Belgische nationaliteit hebben (één formulier per persoon; ouders vullen formulier in voor hun minderjarige kind en ondertekenen beiden). Leden van uw gezin die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen evenwel hun gegevens ter informatie bezorgen. Zie ook nr 7.

 
4. Ik ben ingeschreven op het consulaat-generaal in Warschau. Hoe deel ik een adresverandering mee?


De op het consulaat-generaal ingeschreven Belgen zijn wettelijk verplicht om hun adresverandering onmiddellijk aan het consulaat-generaal mee te delen.

Dit gebeurt aan de hand van het voorziene formulier (PDF, 379.85 KB) dat gedateerd en ondertekend moet teruggestuurd worden, in origineel, per fax of in gescande kopie. Een mededeling in een e-mail is onvoldoende.

Het consulaat-generaal zal het adres aanpassen in het consulair bevolkingsregister.

 
5. Ik ben ingeschreven op het consulaat-generaal. Hoe deel ik mijn veranderde burgerlijke stand mee?


Ingeschreven Belgische onderdanen zijn wettelijk verplicht om hun veranderde burgerlijke stand onmiddellijk mee te delen aan het consulaat-generaal zodat deze informatie kan aangepast worden in het consulair bevolkingsregister.

U bezorgt aan het consulaat-generaal een letterlijk afschrift (= volledige tekst van de akte) van de desbetreffende akte (huwelijk, echtscheiding) voorzien van de nodige legalisatie of apostille (Poolse of Litouwse akten zullen de apostille dragen). Een echtscheidingsakte zal de vermelding en datum dragen wanneer deze ”in kracht van gewijsde is gegaan” (= definitief is geworden, zonder verdere mogelijkheid tot beroep).

Indien de akte niet opgesteld is in het Nederlands, Frans of Duits, zal een vertaling naar één van die talen mee voorgelegd worden.

De beëdigde vertaling zal opgemaakt zijn:

 • ofwel door een beëdigd vertaler in België (lijst van vertalers kan u bekomen bij elke rechtbank in België)
 • ofwel door een beëdigd vertaler in Polen

Op de website van het Poolse Ministerie van Justitie vindt u een lijst van beëdigde vertalers.

 • ofwel door een vertaler in Litouwen wiens vertaling bevestigd wordt door een lokaal Notaris; de handtekening van de Notaris zal de apostille dragen.
 • ofwel door een beëdigd vertaler in een ander land, wiens handtekening gelegaliseerd door het Belgisch consulaat of voorzien van de apostille.

Akte en vertaling worden bewaard in uw administratief dossier op het consulaat-generaal.

 
6. Ik ben Belg en verblijf in Polen of Litouwen. Ik wens mij NIET in te schrijven op het consulaat-generaal in Warschau. Kan ik evenwel mijn gegevens ter informatie meedelen?


U kan uw gegevens, ter informatie meedelen, aan de hand van dit formulier (DOCX, 16.8 KB) voor niet-ingeschrevene in origineel te bezorgen samen met een recto-verso kopie van uw Belgische identiteitskaart.

Wanneer U voor lange tijd in het buitenland resideert dient wel met uw gemeentebestuur in België te bekijken onder welke voorwaarden u ingeschreven kan blijven in hun bevolkingsregister. De mogelijkheden zijn beperkt in tijd en tot een beperkt aantal categorieën van landgenoten.

Elke afwezigheid van meer dan 3 maanden dient meegedeeld te worden aan het gemeentebestuur.

Bij lange niet-gerechtvaardigde afwezigheid kan het gemeentebestuur u ambtshalve schrappen uit haar bevolkingsregisters.

 
7. Ik ben gezinslid van een Belg ingeschreven op het consulaat-generaal, maar bezit zelf niet de Belgische nationaliteit. Kan ik mijn gegevens ter informatie bezorgen?


Dit kan aan de hand van een inlichtingenformulier (DOCX, 16.8 KB), dat in originele kopie bezorgd moet worden, samen met een fotokopie van uw identiteitskaart of identificatiepagina van paspoort.

 
8. Ik ben Belg. Mijn verloofde en ik wensen op de ambassade te huwen. Kan dat?


Neen, u dient zich te richten tot de lokale burgerlijke stand.

 
9. Ik wens in Polen of Litouwen te huwen en heb een attest van geen huwelijksbeletsel nodig afgegeven door het consulaat-generaal.


Lees de procedure op de informatiefiche (DOCX, 28.48 KB)

 
10. Ik ben Belg en mijn echtgenoot/echtgenote wenst de Belgische nationaliteit aan te vragen op het consulaat-generaal. Kan dat?


Sedert 1 januari 2013 is dit niet langer mogelijk.

Dergelijke aanvraag van nationaliteit is slechts mogelijk als men zijn/haar hoofdverblijfplaats in België heeft sedert een aantal jaren, en wanneer men aan een reeks voorwaarden voldoet zoals kennis van een van de landstalen, sociale en economische integratie, enz. U kan inlichtingen inwinnen bij het gemeentebestuur in België.

 
11. Ik heb een apostille nodig op een Pools of Litouws document. Waar kan ik dit bekomen?


Kom niet naar de ambassade, maar richt u:

 
12. Ik ben Belg en wens mijn levensbewijs te laten aftekenen. Wat moet ik doen?


OFWEL:

Kom persoonlijk naar het consulaat-generaal in Warschau met uw voorgedrukt levensbewijsformulier en uw Belgische identiteitskaart/paspoort.

a. U bent ingeschreven in het consulair bevolkingsregister in Warschau: de consul-generaal/consul zal de inhoud van uw formulier en uw in leven zijn bevestigen;

b. U bent NIET ingeschreven in het consulair bevolkingsregister in Warschau: de consul-generaal/consul zal bevestigen dat u in leven bent;

OFWEL:

Kom persoonlijk naar een (ere)consulaat van België met uw voorgedrukt levensbewijsformulier en uw Belgische identiteitskaart/paspoort. Neem voorafgaand een afspraak met de ereconsul.

De ereconsul zal op uw voorgedrukt formulier bevestigen dat u in leven bent;

OFWEL:

U richt zich tot de lokale autoriteiten.

SPECIALE SITUATIE

U bent Belg en in de onmogelijkheid u persoonlijk naar het consulaat-generaal in Warschau of een Consulaat van België te begeven (ziekte, lange afstand).

U zendt volgende documenten naar het consulaat-generaal in Warschau:

 • Schriftelijk en ondertekend verzoek aan de consul-generaal/consulom het levensbewijs af te tekenen
 • Gedateerd en ondertekend medisch attest van in leven zijn, opgesteld door uw arts
 • Fotocopie recto-verso van uw Belgische identiteitskaart of pagina 2 van uw Belgisch paspoort
 • Voorgedrukt levensbewijsformulier dat afgetekend moet worden
 • Envelop, voldoende gefrankeerd, om het levensbewijs naar uw pensioendienst in België te zenden

Adres Consulaat-generaal van België: ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa, Polen.

Adressen (ere)consulaten van België

 
13. Ik ben geen Belg en wens mijn levensbewijs voor de Belgische pensioenadministratie te laten aftekenen. Is dat mogelijk?


Neen, dit kan niet. U dient zich te richten tot de lokale autoriteiten of tot de ambassade/consulaat van uw land.

 
14. Ik heb een uittreksel uit het lokaal strafregister nodig.


U richt zich tot:


POLEN

Ministerie van Justitie, Nationaal Strafregister, Warschau
Ministerstwo Sprawiedliwosci, Krajowy Rejestr Karny, Warszawa
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: +48 22 39 76 200
fax: + 48 22 39 76 205

Website
Lijst met infobalies


LITOUWEN

Interior Ministry,Department Informatics and Communications, Sventaragio g.2 LT-01510 Vilnius
Tel + 370 5 2717177, Fax +370 5 2718921, e-mail: ird@vrm.lt

 
15. Ik heb een uittreksel nodig uit het Belgisch strafregister.


U vindt de procedure elders op deze website (algemene consulaire informatie)

 
16. Welke consulaire attesten kan het consulaat-generaal in Warschau afleveren?


Indien u ingeschreven bent in de Belgische consulaire bevolkingsregisters te Warschau, kan u volgende consulaire attesten bekomen opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits: attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van naamsovereenkomst, attest van burgerlijke staat (wordt echter niet afgegeven met oog op een huwelijk), attest van bezit van Belgisch paspoort, reis-of identiteitsdocument, levensbewijs, uittreksel uit het consulair bevolkingsregister, attest van geen huwelijksbeletsel.

Opgelet: elke vraag om attest moet PER BRIEF persoonlijk overhandigd worden of verstuurd worden via de postdiensten, per fax of als gescande bijlage aan een e-mail. Elke vraag moet ondertekend en gedateerd zijn.

Belgen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal dienen zich te richten tot hun Belgische gemeente van inschrijving of hun respectievelijk consulaat-generaal van inschrijving.

 
17. Ik wens een (nieuw) Belgisch paspoort aan te vragen voor mij of voor mijn minderjarig kind. Waar kan dat? Wat is de procedure?


Indien u ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal in Warschau, kan u daar een Belgisch biometrisch paspoort aanvragen.

Het Belgisch biometrisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar. Minderjarigen krijgen een paspoort van 5 jaar.

Gezien de afname van biometrische gegevens enkel in Warschau kan gebeuren, dient de paspoortaanvrager persoonlijk naar het consulaat-generaal in Warschau te komen.

Kinderen onder de 6 jaar zijn vrijgesteld van afname van biometrische gegevens en moeten dus niet naar Warschau komen.

Paspoortaanvragen van minderjarige kinderen zullen door beide ouders ondertekend worden.

Ereconsulaten kunnen dus geen paspoortaanvragen met biometriegegevens registeren.

Belgen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal, en die dringend een reisdocument nodig hebben kunnen in Warschau aanvragen:

a. een voorlopig Belgisch paspoort om terug te keren naar België (geldig 1 maand)

b. een voorlopig Belgisch paspoort om hun reis verder te zetten (geldig 1 jaar).

Een voorlopig paspoort is geldig voor de meeste Europese landen, maar zijn niet van het biometrisch type. Er zijn landen die dit voorlopig paspoort niet aanvaarden, of een visum vereisen in dit reisdocument bv. USA, Japan.

Link naar formulieren:

Goed om weten:

U kan uw biometrische gegevens  laten pre-registreren. Meer uitleg in de consulaire instructies.

Ingeschreven Belgen kunnen hun paspoort ook aanvragen bij een ander consulaat-generaal van België of bij een provinciaal bestuur in België. Hiervoor moet u wel de voorafgaande toelating van het consulaat-generaal van België in Warschau vragen en meedelen bij welk provinciebestuur u de aanvraag zal indienen.

 
18. Is het bezit van een Belgische identiteitskaart verplicht?


Alle Belgische onderdanen, of ze nu ingeschreven zijn in een Belgische gemeente of bij een consulaat-generaal/consulaat van België, zijn verplicht vanaf hun 12e verjaardag een Belgische identiteitskaart te bezitten.

 
19. Hoe kan ik een (nieuwe) Belgische identiteitskaart aanvragen voor mij of mijn minderjarig kind? Waar kan dat? Wat is de procedure?


Indien u ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal in Warschau, kan u daar een Belgische elektronische identiteitskaart aanvragen of vernieuwen.

Deze heeft de volgende geldigheidsduur:

 • kind van 12 tot 18 jaar: 6 jaar
 • volwassene tussen 18 en 70 jaar: 10 jaar
 • volwassene van boven de 70 jaar: 30 jaar.

Voor kinderen onder de 12 jaar kan een KIDS-ID aangevraagd worden (geldig 3 jaar)

Opgelet:

Beide ouders zullen het aanvraagformulier van een minderjarig kind ondertekenen

De activering van de elektronische identiteitskaart is slechts mogelijk bij een gemeentebestuur in België

De Belgische elektronische identiteitskaart kan in 50 (voornamelijk Europese) landen gebruikt worden als een reisdocument.

De elektronische identiteitskaart kan aangevraagd worden langs de post. U dient het aanvraagformulier in te vullen en ondertekenen in zwarte inkt, 2 foto’s bij te voegen, de consulaire rechten te betalen (zie consulaire tarieven - eID 94 PLN; KIDS-ID 47 PLN) en de oude kaart inleveren. U zal de nieuwe kaart zelf komen afhalen of een envelop toevoegen met voldoende frankering voor een toesturen naar uw adres per aangetekend schrijven.

De opmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart, alsook van de nieuwe PIN/PUK-code neemt zo’n 2 maanden in beslag. Gelieve dus op tijd uw nieuwe kaart aan te vragen.

Ereconsulaten behandelen geen aanvragen voor elektronische identiteitskaart. Deze worden rechtstreeks met het consulaat-generaal in Warschau afgehandeld.

Belgen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal, en die hun elektronische identiteitskaart wensen te vernieuwen, dienen zich te richten tot hun gemeentebestuur van inschrijving in België, of tot het respectievelijk consulaat-generaal waar ze wel zijn ingeschreven.

Link naar formulieren:

Meer informatie over identiteitskaarten kan u lezen in de consulaire instructies.

 
20. Mijn Belgische identiteitskaart/paspoort is gestolen/verloren in Polen of Litouwen. Hoe en waar kan ik een Belgisch voorlopig paspoort bekomen om verder te reizen?


a. Leg een verklaring van diefstal/verlies van uw documenten af bij de lokale politie. Vraag een afschrift van uw verklaring en bewaar deze.

b. vul een aanvraagformulier in voor een Belgisch voorlopig paspoort (om terug te keren naar België of om uw reis verder te kunnen zetten); laat 2 pasfoto’s maken  en voorzie geld voor de consulaire rechten (zie consulaire tarieven).

c. contacteer het consulaat-generaal van België in Warschau en leg uw situatie uit. Geef aan over welke documenten u beschikt om uw identiteit te bewijzen (bv.kopie identiteitskaart, Belgisch rijbewijs, enz.). Zo u over geen document meer beschikt, zal het consulaat-generaal uw gemeentebestuur in België consulteren.

Indien mogelijk zal de consul in Warschau het regelen datu een voorlopig paspoort kan afhalen op het ereconsulaat in Poznan of Gdynia.

d. in POLEN: volg stappen a,b en c en meldt u aan op het consulaat-generaal in Warschau om een voorlopig paspoort aan te vragen (of op bovengenoemde ereconsulaten, enkel op afspraak). U betaalt de consulaire taksen in Poolse zlotys.

d. in LITOUWEN: volg stappen a,b en c en ga, na contactname met het consulaat-generaal in Warschau, op afspraak naar het ereconsulaat van België in Vilnius. U betaalt de consulaire taksen in euro.

Zo u het zelf nog niet gedaan hebt, zal het consulaat-generaal in Warschau DOCSTOP België verwittigen zodat het nummer van de gestolen of verloren identiteitskaart of paspoort onmiddellijk geseind staat. Tel. +32 2 518 21 23 .

f. Bij terugkeer in België presenteert u zich onmiddellijk bij uw gemeentebestuur om een nieuwe identeitskaart (of paspoort) aan te vragen. U levert het voorlopig paspoort in.

BELANGRIJK:

Bij verlies of diefstal van uw bankkaart dient u zelf CARDSTOP België te verwittigen om uw kaart te blokkeren (078/344.344).

 
21. Mijn gestolen/verloren portefeuille of tas werd door de politie naar het consulaat-generaal gezonden. Wat gebeurt ermee?


Het consulaat-generaal zal u schriftelijk verwittigen. U kan dan:

 • ofwel deze zaken zelf komen afhalen
 • iemand anders volmacht geven om deze te komen afhalen in uw naam
 • ze op uw kosten laten toesturen.

BELANGRIJK:

Teruggevonden Belgische identiteitskaarten of paspoorten worden niet teruggestuurd. Conform de instructies worden deze ter plaatse vernietigd en wordt DOCSTOP daarvan verwittigd.

Teruggevonden rijbewijzen of inschrijvingsbewijzen van wagens worden naar de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel gestuurd die ze overmaakt aan het gemeentebestuur, respectievelijk FOD Mobiliteit.

 
22. Kan ik een notariële akte laten verlijden op het consulaat-generaal?


Neen, er worden geen notariële akten meer verleden in de consulaire beroepsposten gelegen in de Europese Unie.

U dient zich te richten tot een notaris in België, of tot een lokale notaris.

Meer informatie over notariaat in België vindt u op www.notaris.be

 
23. Mijn Belgisch rijbewijs werd ingehouden werd door de Poolse/Litouwse politie. Wat gebeurt ermee?


Bij aanhouding bij rijden onder invloed, bij een ongeval of andere controle, kan de Poolse/Litouwse politie uw Belgisch rijbewijs inhouden.

Na het onderzoek door de procureur en uw eventuele veroordeling, zal dit document naar de ambassade/consulaat-generaal gestuurd worden.

Het consulaat-generaal in Warschau maakt, bij ontvangst, uw rijbewijs over aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Brussel dat het document doorstuurt naar de huidige (of vroegere) woonplaats in België van de titularis.

 
24. Het inschrijvingsbewijs van mijn wagen ingehouden werd door de lokale politie? Wat nu?


Het gebeurt dat de lokale politie na een ongeval of bij aanhouding wegens dronkenschap achter het stuur, twijfel over herkomst van de wagen, enz... het inschrijvingsbewijs inhoudt.

Na het onderzoek door de lokale gerechtelijke autoriteiten zal het document overgemaakt worden aan het consulaat-generaal in Warschau, die het vervolgens doorstuurt naar de FOD Mobiliteit en Vervoer in Brussel.

 
25. Ik breng mijn wagen mee uit België en wens hem lokaal te registreren. Hoe doe ik dat?


U vestigt zich in Polen en brengt uw wagen mee uit België. Voor de inschrijving van uw wagen zal u zich richten tot het Biuro Administracyjne van de plaats van residentie.

De belangrijkste documenten die voorgelegd dienen te worden zijn:

 • attest van woonst in Polen + inschrijving als EU-burger in Polen
 • origineel inschrijvingsbewijs + beëdigde vertaling daarvan naar het Pools (door een in Polen beëdigde vertaler)
 • recent keuringsattest (de technische keuring in Polen is één jaar geldig)
 • attest van de Poolse douanedienst over de vrijstelling (resp. betaling)van betaling van accijnzen
 • attest van de Poolse belastingdienst over de vrijstelling (resp. betaling)van betaling van BTW
 • recyclagekosten (afhankelijk van ouderdom wagen).

Opmerking: de lokale autoriteiten kunnen steeds extra documenten vragen, of hun procedure aanpassen.

 
26. Ik woon in Polen of Litouwen en ben mijn Belgisch rijbewijs kwijt, of wens het te vervangen want het is erg beschadigd. Waar kan ik terecht? Wat als ik een internationaal rijbewijs nodig heb? Wat als ik tijdens een toeristisch bezoek mijn rijbewijs kwijt ben?


Als u inwoner bent in een van de EU-landen, dient u uw duplicaat van Belgisch rijbewijs aan te vragen bij de lokale bevoegde overheid. U kan bij uw laatste gemeente van inschrijving in België een attest bekomen dat u houder bent van een geldig Belgisch rijbewijs.

Als u inwoner bent in een van de EU-landen, dient u een internationaal rijbewijs aan te vragen bij de lokale overheid.

U bent uw rijbewijs kwijt tijdens uw bezoek. De Poolse of Litouwse Autoriteiten, noch het consulaat-generaal kunnen een duplicaat van rijbewijs, of attest afleveren waarmee u mag rijden. Leg een verklaring af bij de lokale politie en houdt een kopie bij. Indien u rijdt zonder rijbewijs riskeert u een boete.

Uw gemeentebestuur in België kan u wel een attest afleveren dat u in het bezit bent van ene geldig Belgisch rijbewijs.

 
27. Ik moet consulaire rechten betalen aan de ambassade/consulaat-generaal. Hoe doe ik dat en kan dit per overschrijving?


Consulaire rechten kunnen in cash betaald worden op de Ambassade/Consulaat Generaal van België in Warsaw. Zij kunnen ook overgeschreven worden op de consulaire rekening van de ambassade.

Ziehier de informatiefiche (PDF, 2.48 MB)

Breng steeds een bewijs mee van uw banktransfer.

Wanneer de Belgische ereconsul een voorlopig Belgisch paspoort aflevert betaalt u hem/haar de consulaire rechten.

 
28. Ik woon in Litouwen of Letland en moet consulaire rechten betalen aan de Ambassade/Consulaat-generaal van België in Warschau. In welke munt moet ik die betalen?


De consulaire rechten moeten in POOLSE ZLOTYS betaald worden.

Bij een banktransfer zijn alle bankkosten ten laste van de verzender.

Er is geen enkel probleem om vanuit Litouwen Poolse zlotys over te schrijven (via de grote lokale banken of via Western Union).

 
29. Beheer van consulaire zaken door een ereconsul van België


Het consulair bevolkingsregister voor de Belgen in Polen en Litouwen wordt beheerd door het consulaat-generaal in Warschau, alsook het elektronisch consulaire programma.

Stel bijgevolg al uw vragen over inschrijving, paspoorten en identiteitskaarten, burgerlijke stand, nationaliteit, verkiezingen, enz. aan het consulaat-generaal in Warschau, per voorkeur per e-mail (warsaw@diplobel.fed.be).

Onder instructie van het consulaat-generaal kunnen bepaalde ereconsulaten voorlopige Belgische paspoorten afleveren.

Ereconsulaten hebben een belangrijke functie als lokale antenne van de ambassade/consulaat-generaal, voor consulaire bijstand aan landgenoten, inzake economische belangen, enz.

 
30. Waar kan ik terecht met mijn vragen over de sociale zekerheid in België?


U kan volgende website consulteren: www.socialsecurity.be/CMS/en/com

 
31. Waar vind ik de tekst van de Overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting, getekend tussen België en Polen?


POLEN:

Zie overeenkomst (PDF, 2.48 MB)

De Overeenkomst van 20 augustus 2001 werd aangevuld met een Protocol gedateerd 14 april 2014. Dit Protocol zal pas in voege treden wanneer alle parlementen in België het goedgekeurd hebben.

 
32. Belgen tussen 18 en 28 jaar: wie moet een akte van behoudsverklaring van de Belgische nationaliteit ondertekenen?


Bipatride jonge Belgen, in het buitenland geboren en die niet in België hebben gewoond tussen hun 18 jaar en voor hun 28 jaar, moeten een behoudsverklaring van de Belgische nationaliteit afleggen voor hun 28ste verjaardag zo niet verliezen zij de Belgische nationaliteit.

Lees meer in de fiche (DOCX, 17.43 KB)

 
33. Ik ben een Belgisch man en leef met een dame van vreemde nationaliteit. Wij hebben een kind dat geboren is in Polen/Litouwen. Staat de afstamming van het kind van zijn Belgische vader vast naar Belgisch recht indien de geboorteakte opgemaakt werd door de lokale ambtenaar van de burgerlijke stand?


Niet automatisch. Aangezien de ouders niet gehuwd zijn met elkaar zal de Belgische vader het kind moeten erkennen.

Indien een prenatale erkenning, of erkenning na de geboorte gedaan werd voor de lokale ambtenaar van de burgerlijke stand:

Voor te leggen documenten:

Recent letterlijk afschrift (in Polen = AKTA ZUPELNY = volledige tekst, geen samenvatting) van de erkenningsakte, voorzien van een apostille en vertaald door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Frans of Duits. De handtekening van de beëdigde vertaler zal eveneens de apostille dragen.

De consul kijkt na of de Belgische wet toegepast werd, namelijk of in de erkenningsakte letterlijk vermeld staat dat “de Belgische vader het kind heeft erkend met toestemming van de moeder”.

Indien dit niet het geval is, moet een erkenningsakte ondertekend worden op het consulaat-generaal.

Bij de aanvraag van zulke akte moeten nog volgende documenten voorgelegd worden:

 • Geboorteakte (zie hierboven)
 • Attest van woonplaats van het kind afgeleverd door de lokale autoriteiten (+ apostille + beëdigde vertaling zoals hierboven)
 • Attest van woonplaats van de Belgische vader (te vragen aan zijn gemeentebestuur in België of aan het consulaat-generaal van inschrijving)
 • Nationaliteitsattest (idem)
 • Attest van burgerlijke stand van de vader (idem)
 • Attest van burgerlijke stand van de moeder van het kind op datum van de geboorte van haar kind (gelegaliseerd en vertaald, zoals hierboven)
 • Fotokopie recto-verso van de identiteitskaart van de moeder
 • Formulier “verklaring van de ouders” (indien het eerste gemeenschappelijk kind van het koppel)
 • Geboorteakte van de eerder geboren gemeenschappelijke kinderen van het koppel (met legalisatie/apostille en vertaling)

 
34. Ik ben Belg en in het buitenland geboren. Mijn kind is eveneens geboren in het buitenland en heeft een Poolse of Litouwse moeder. Bezit mijn kind de Belgische nationaliteit bij geboorte? Zo neen, hoe kan ik een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit aan mijn kind tekenen?


Uw kind bezit enkel de Poolse of Litouwse nationaliteit bij geboorte.

De Belgische ouder, indien ingeschreven in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal in Warschau, en wanneer de afstamming met zijn kind naar Belgische recht vaststaat, kan een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind ondertekenen op het consulaat-generaal, tot voor de 5e verjaardag van het kind.

Volgende documenten moeten voorgelegd worden aan de consul:

 • Recent letterlijk afschrift van de geboorteakte van het kind (= in Polen een AKT ZUPELNY = volledige tekst van de akte) voorzien van de apostille + een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler zal eveneens de apostille dragen.
 • Attest van woonst van de Belgische ouder (aan te vragen aan het consulaat-generaal)
 • Nationaliteitsattest van de Belgische ouder (aan te vragen aan het consulaat-generaal)

Opgelet: de consul zal in de eerste plaats nagaan of de afstammingsband tussen Belgische ouder en het kind naar Belgisch recht vaststaat. Zo nodig zal eerst een erkenningsakte moeten getekend worden. 

 
35. Waar vind ik een beëdigd vertaler in Polen of Litouwen?


Zoekt u een beëdigd vertaler in Polen, consulteer dan de website van het Ministerie van Justitie in Warschau.

In Litouwen zoekt u een vertaalbureau. De vertaling laat u bevestigen door een lokaal notaris.

 
36. U bent vreemdeling en resideert in Polen, Litouwen of Letland. U wenst als zelfstandige te werken in België. Gezien uw nationaliteit hebt u een BEROEPSKAART voor België nodig.


U resideert in Polen, Litouwen of Letland en hebt, wegens uw nationaliteit, een voorafgaande toelating nodig om in België te mogen werken. Zo u een zelfstandige activiteit wenst uit te oefenen dient u uw aanvraag voor een BEROEPSKAART in te dienen bij het consulaat-generaal van België in Warschau.

De plaats in België waar u uw activiteit zal uitoefenen bepaalt bij welke arbeidsadministratie u de nodige inlichtingen kan inwinnen:

ter ondersteuning van de aanvraag voor beroepskaart legt u voor:

 • 2 aanvraagformulieren
 • recent uittreksel uit het strafregister afgegeven door de lokale autoriteiten; dit document zal voorzien zijn van de apostille alsook een vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits door beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler zal eveneens voorzien zijn van de apostille (of, zo nodig, gelegaliseerd zijn).
 • officiële documenten afgegeven door de Letse autoriteiten hoeven geen legalisatie of apostille.
 • geldig paspoort
 • geldige residentiekaart voor Polen, Litouwen of letland
 • bewijzen van uw professionele ervaring
 • kopies van uw diploma's
 • motivatiebrief over uw project, waarom u België hebt gekozen, welke talen u spreekt, of uw studies een voorbereiding waren op uw berospsaktiviteiten, uw businessplan, wat uw project zal bijdragen tot de Belgische economie
 • bewijs van uw inkomen van de laatste 12 maanden; bankuittreksels
 • uw financiële middelen voor het project
 • uw zakencontacten in België
 • informatie over uw huidig bedrijf en zijn resultaten
 • alle andere informatie die relevant kan zijn bij uw aanvraag om beroepskaart

 
37. U bent vreemdeling en resideert in Polen, Litouwen of Letland. U wenst in België te werken voor een werkgever in ons land. Gezien uw nationaliteit hebt u een Belgische ARBEIDSKAART nodig alsook een visum van lange duur voor België.


A. Arbeidskaart


Het is de taak van de werkgever in België om voor u, bij de gewestelijke arbeidsadministratie, een arbeidskaart aan te vragen.

De werkgever zal u de nodige documenten en in te vullen medisch geschiktheidscertificaat opsturen. U laat dit certificaat invullen door een van de erkende artsen op de lijst van de ambassade, en laat het legaliseren op het consulaat-generaal in Warschau.


B. Aanvraag visum voor lange duur voor België


Leg volgende documenten voor op de ambassade:

 • Aanvraagformulier voor visum lange duur voor België (2 originele exemplaren met foto)
 • Geldig nationaal paspoort (geldig min 12 maanden)
 • Belgische arbeidskaart (in origineel)
 • Medisch certificaat (gebruik het formulier van de ambassade en ga naar een van de artsen op onze lijst) (dit formulier is verschillend van het medisch geschiktheidscertifikaat)
 • Recent uittreksel uit het strafregister afgegeven door de lokale bevoegde autoriteit; dit document zal de apostille dragen (behalve voor Letland); het zal vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler zal eveneens de apostille dragen (behalve voor Letland).
 • Bewijs van de betaling van de speciale administratieve bijdrage aan de FOD Binnenlandse Zaken Brussel (215 EUR) (in bepaalde gevallen, ander tarief)
 • Consulaire rechten: te betalen aan de ambassade; 180 EUR te betalen in PLN aan de consulaire koers. Sommige nationaliteiten krijgen het visum gratis.
 • Betaling van de speciale administratieve bijdrage:

op rekening van de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel:

IBAN : BE57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB
Bank BPOST NV, Muntcentrum, 1000 Brussel, België
Bestemmeling: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpse steenweg 59B, 1000 Brussel

Volgende tekst moet verplicht op het transfertbericht voorkomen:
“voornaam_naam_nationaliteit(invullen)_00.00.0000 (= geboortedatum)”

 
38. Voor de residenten van welke landen heeft het consulaat-generaal in Warschau bevoegdheid inzake visa van lange duur?


Het consulaat-generaal in Warschau heeft bevoegdheid inzake visa voor visumplichtige onderdanen die resideren in Letland, Litouwen en Polen.

 
39. Ik moet een medisch onderzoek ondergaan bij een door de ambassade erkend arts.


a. in het kader van een aanvraag voor Belgische arbeidskaart


U gaat, na voorafgaande afspraak, naar een van de artsen erkend door het consulaat-generaal in Warschau (zie verder).

U laat het MEDISCH GESCHIKTHEIDSCERTIFICAAT invullen van de regio waar u zal werken, en welk uw toekomstig werkgever in België u bezorgt:

 • Regio Vlaanderen
 • Regio Wallonië
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest


b. in het kader van een aanvraag voor Belgische visum van lange duur


U gaat, na voorafgaande afspraak, naar een van de artsen erkend door het consulaat-generaal in Warschau (zie verder).

U laat het MEDISCH CERTIFICAAT invullen:

POLEN

1. Dr. Med. Pascal EECHOUT
Ulica Jarosława Dąbrowskiego 20 lok. U3
02-561 Warschau

tel.: +48.22.827.97.44 
gsm +48.602.367.620

2. Dr Med. Marek Kruk
Medical Centre Marek Kruk
Ul.Fabryczna 9/1
00-447 Warschau
tel.: +48.601.214.672

LITOUWEN

Dr. Irena DEGUTIENE
UAB, SK IMPEKS
MEDICINOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO CENTRAS
V.Grybo g.32A
LT-10318 Vilnius
Tel: +370.5. 233 3000; 5.270. 9120

LETLAND

Dr. LEJNIECE
DIPLOMATIC SERVICE MEDICAL CENTRE
57 Elizabetes Street,
LV-1050 Riga
Tel.: +371 67229942; fax: +371 67289413
e-mail: dsmc@apollo.lv

Gelieve een afspraak te nemen met de gekozen arts. Deze zal u meedelen welke testen moeten gedaan worden (radiografie van longen, Wasserman, morfologie)

 
40. Welke betalingen moet ik doen in het kader van een aanvraag van visum van lange duur voor België?


Dienen betaald te worden:

 1. een speciale bijdrage voor administratieve kosten op rekening van de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel; meer inlichtingen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel BIJDRAGE
 2. consulaire rechten aan de ambassade/consulaat-generaal. Gelieve ons steeds te consulteren bij twijfel over het juiste tarief en of er vrijstelling is.