Ambassade van België in Polen en Litouwen
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

Ieder verzoek voor een afspraak met de consulaire diensten van de Ambassade moet online worden ingediend door het invullen van het volgende formulier.

1. U bent Belgisch onderdaan en woont in Polen

Dan raden wij u aan zich in te schrijven op de ambassade in Warschau.

Een inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters heeft verschillende voordelen: betere administratieve ondersteuning (bv. bepaalde attesten), mogelijkheid tot het bekomen van een Belgische identiteitskaart, ingeschreven zijn als kiezer op de ambassade, enz.

Aangezien de verkiezingen in België verplicht zijn, dient u ook bij de inschrijving aan te geven hoe u in de toekomst wenst te stemmen voor de Belgische Federale wetgevende verkiezingen.

Zie deze pagina voor de privacy statement.

Voor te leggen documenten:

Wanneer u zich op de ambassade wenst in te schrijven, zal u voorleggen:

 • het volledig ingevulde inschrijvingsformulier: voor meerderjarige, voor minderjarige;
 • het bewijs van uitschrijving uit de bevolkingsregisters van de Belgische gemeente waar u ingeschreven was (indien van toepassing) – Schrapping uit de bevolkingsregisters gemeente
 • een kopie van uw Belgische identiteitskaart (eventueel Belgisch paspoort);
 • een recent en origineel attest van inschrijving bij het lokale bestuur (in Polen “zameldowanie”- in Litouwen “pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą” ), niet ouder dan 6 maanden;
 • een recente foto.

Elk Belgisch gezinslid dient een formulier in te vullen.  

Inschrijving van een minderjarige

Voor minderjarige kinderen vestigen wij uw aandacht op het feit dat het inschrijvingsformulier voor een minderjarige door beide ouders moet worden ondertekend. Alle hierboven vermelde documenten moeten ook bij ons worden ingediend.

Inschrijving van een pasgeborene

De ouders worden gevraagd om ons volgende documenten voor te leggen teneinde het kind bij onze Ambassade in te schrijven:

 • het volledig ingevulde inschrijvingsformulier voor een minderjarige, ondertekend door beide ouders
 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan zes maanden
 • een recent en origineel attest van inschrijving bij het lokale bestuur (in Polen “zameldowanie”- in Litouwen “pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą” ), niet ouder dan 6 maanden;
 • een kopie van de identiteitskaart van de ouders;
 • een recente foto van het kind

Indien de ouders niet getrouwd zijn, dienen er bijkomende documenten te worden voorgelegd  :

 • een recent (niet ouder dan 6 maanden) attest van de burgerlijke staat van de moeder waaruit blijkt dat de moeder ongehuwd was op het moment van de geboorte van het kind;
 • een kopie van het proces-verbaal van de vaderschapserkenning (in Polen “protokół uznania ojcostwa, cz.I en cz.II” en in Litouwen een notariële akte).

Wijze van inschrijving

 • persoonlijk op het consulaat mits voorafgaandelijke afspraak via e-appointment 
 • per post, stuur uw volledige aanvraag aan het volgende adres: 

Konsulat Ambasady Belgii

ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa

De inschrijving is gratis.

Wijziging van uw situatie

U wordt vriendelijk verzocht het consulaat tijdig op de hoogte te brengen van elke adreswijziging, verandering van burgerlijke staat (huwelijks- of scheidingsakte), eventuele wijziging van stemwijze, etc. *Adreswijziging

2. U bent Belgisch onderdaan en woont, werkt of studeert in Polen, maar wenst ingeschreven te blijven in de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente

Dit is slechts mogelijk voor enkele specifieke gevallen, met beperking van duur voor sommigen. Lees daarover meer op deze website.

U kan steeds, ter informatie, uw basisgegevens bezorgen aan de ambassade, door middel van het formulier Inlichtingenfiche niet-ingeschrevenen.