Ambassade van België in Polen en Litouwen
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

Vanaf 1 januari 2019 moet ieder verzoek voor een afspraak met de consulaire diensten van de Ambassade online worden ingediend door het invullen van het volgende formulier: https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/8491d455-fcfa-4297-923a-d729246ffc3a.

1. U bent Belgisch onderdaan en woont in Polen

Dan raden wij u aan zich in te schrijven op de ambassade in Warschau.

Een inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters heeft verschillende voordelen: betere administratieve ondersteuning (bv. bepaalde attesten), mogelijkheid tot het bekomen van een Belgische identiteitskaart, ingeschreven zijn als kiezer op de ambassade, enz.

Wanneer u zich op de ambassade wenst in te schrijven, zal u voorleggen:

  • bewijs van uitschrijving uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente (indien van toepassing)
  • Belgische identiteitskaart (eventueel Belgisch paspoort)
  • inschrijving bij het Poolse lokale bestuur (ZAMELDOWANIE) en Poolse verblijfskaart genaamd KARTU POBYTU
  • volledig ingevuld inschrijvingsformulier: voor meerderjarige - voor minderjarige

Elk Belgisch gezinslid dient een formulier in te vullen.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters van de ambassade staat u toe om een Belgische identiteitskaart te bekomen of vernieuwen.

Een minderjarige zal steeds ingeschreven zijn waar een van zijn ouders ingeschreven is. Het inschrijvingsformulier van een minderjarige zal steeds door beide ouders ingevuld en ondertekend worden, ofwel door de ouder die het hoederecht heeft (hoederecht te bewijzen met officieel document). Minderjarigen kunnen een identiteitskaart bekomen vanaf 12 jaar.

Andere nuttige formulieren:

U kunt meer informatie over de inschrijving en identiteitskaart lezen op deze website.

 
2. U bent Belgisch onderdaan en woont, werkt of studeert in Polen, maar wenst ingeschreven te blijven in de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente

Dit is slechts mogelijk voor enkele specifieke gevallen, met beperking van duur voor sommigen. Lees daarover meer op deze website.

U kunt steeds, ter informatie, uw basisgegevens bezorgen aan de ambassade, door middel van het formulier Inlichtingenfiche niet-ingeschrevenen.

Privacyverklaring