Ambassade van België in Polen en Litouwen

Identiteitskaart

Vanaf 1 januari 2019 moet ieder verzoek voor een afspraak met de consulaire diensten van de Ambassade online worden ingediend door het invullen van het volgende formulier: https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/8491d455-fcfa-4297-923a-d729246ffc3a.

 

De identiteitskaart en de Kids-ID aanvragen in de Belgische Ambassade te Warschau

Sinds 1 december 2010 worden elektronische identiteitskaarten uitgereikt aan Belgen die in het buitenland wonen en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van een ambassade of consulaat. 

Het bezit van een elektronische identiteitskaart is voorzien voor alle Belgen ouder dan twaalf jaar. Met een identiteitskaart kunt u reizen binnen de Europese Unie.

Een elektronische identiteitskaart kost 90 PLN (Poolse zloty). Sinds 1 maart 2014 hebben de Belgische eID een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75-jarigen).

U kunt de identiteitskaart en de Kids-ID aanvragen in de Belgische Ambassade te Warschau.

U hoeft niet persoonlijk op de Ambassade te verschijnen om een identiteitskaart (e-ID) aan te vragen.

We vestigen uw aandacht erop dat de productietijd van een identiteitskaart ongeveer 8 weken is. Uw aanvraag moet ingediend worden bij de post waarbij u ingeschreven bent (Warschau).

U kunt het aanvraagformulier bekomen op de consulaire afdeling van de Ambassade of downloaden op onze website.

 
De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (e-ID)

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

1. Aanvraag indienen:

Voor de aanvraag van uw identiteitskaart is het noodzakelijk dat u ons de volgende documenten per post opstuurt:

 • Het aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend met een zwarte pen (bij minderjarige kinderen door beide ouders ondertekend). **Om de PDF-bestanden op deze pagina te kunnen openen, hebt u een PDF Adobe reader nodig. U kunt Adobe Reader gratis downloaden door hier te klikken.
 • Twee biometrische pasfoto’s in kleur met witte achtergrond (geen zwart-witfoto’s).
  Opgepast: Door het productiecentrum in Brussel worden regelmatig foto’s afgekeurd. Klik hier om na te gaan of uw foto´s aan de criteria voldoen.
 • Een kopie van uw geldige Belgische identiteitskaart of reispaspoort (blz. 2 en 3).
 • Bij aanvragen voor minderjarige kinderen (van 12 tot 18 jaar oud): een kopie van de identiteitskaart of paspoort van beide ouders.
 • Een bewijs van betaling: 
  90 PLN + twee geadresseerde (met uw adres) enveloppes met postzegels per aangetekende brief.
 • Gelieve uw overschrijving naar volgende bankrekening uit te voeren:  

Rekening nummer: PL54 1600 1068 0003 0102 0144 0085

Bank BGZ BNP PARIBAS S.A.

Ul. Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

BIC: PPABPLPK

Gelieve alle overmakingen alleen in de Poolse zloty (PLN) doen.

(*) Indien de identiteitskaart niet persoonlijk in de Ambassade afgehaald wordt, wordt het document met de Poczta Polska “Aangetekende brief (list polecony)” verstuurd. De kosten hiervoor en het risico draagt de ontvanger van de zending. De Belgische Staat is niet verantwoordelijk bij beschadiging of wanneer het document niet bij de ontvanger aankomt. Het staat de aanvrager van de IDkaart bijgevolg vrij voor een aangetekende zending mét ontvangstbewijs (“Potwierdzenie odbioru”) te opteren.

Denk aan het milieu, gebruik a.u.b. geen doorzichtige plastieken mapjes om uw documenten te sturen!

2. Een eID aanvragen met of zonder certificaten?

Een elektronische identiteitskaart met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening  vooral voor applicaties in België). Er bestaat geen mogelijkheid om de IDkaart te Ambassade in Warschau te activeren.

De identiteitskaart is ook zonder activatie van certificaten VOLLEDIG geldig.

U kan vragen om de certificaten te activeren bij elke Belgische gemeente of ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Tenerife, Warschau. U moet hiervoor persoonlijk langskomen en de PUK-code van uw e-ID meebrengen. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis.

Voor meer informatie over de elektronische identiteitskaart: www.eid.belgium.be.
 

3. Geldigheidsduur van een e-ID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag:

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur eID

Tussen 12 en 18 jaar 
Tussen 18 en 75 jaar 
Ouder dan 75 jaar

6 jaar 
10 jaar 
30 jaar

 

 Uw identiteit is waardevol !

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart, roep onmiddellijk het gratis nummer "DocStop" 00800 2123 2123 (24u/24) om het document te laten blokkeren tegen bedrieglijk gebruik; in geval van diefstal, leg een verklaring bij de politie af; vraag daarna een nieuwe kaart aan.

Indien u uw identiteitskaart of paspoort heeft verloren of indien deze gestolen werd dient u ons dit aangifteformulier ingevuld toe te zenden.
In geval van diefstal dient u hiervan bovendien aangifte te doen bij de politie en samen met het voormelde formulier ons daarvan een kopie te laten geworden.

 
De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen de ouders van Belgische kinderen onder de 12 jaar, die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische Ambassade of Consulaat, een elektronische identiteitskaart (Kids-ID) voor het kind aanvragen.

1. Hoe een Kids-ID aanvragen ?

Voor de aanvraag van een identiteitskaart voor uw kind is het noodzakelijk dat u ons de volgende documenten per post opstuurt:

 • Het aanvraagformulier, ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders.
 • Twee pasfoto’s in kleur met witte achtergrond (geen zwartwitfoto’s) die voldoen aan de ICAO-normen. Opgepast: Door het productiecentrum in Brussel worden regelmatig foto’s afgekeurd. Klik hier om na te gaan of uw foto´s aan de criteria voldoen.
 • Een kopie van de geldige Belgische identiteitskaart of reispaspoort (blz. 2 en 3) van uw kind (indien voorhanden).
 • Een kopie van de geldige Belgische identiteitskaart of reispaspoort (blz. 2 en 3) van beide ouders.
 • Een bewijs van betaling
  45 PLN + portokosten per aangetekende brief
 • Gelieve uw overschrijving naar volgende bankrekening uit te voeren:  

Rekeningnummer: PL54 1600 1068 0003 0102 0144 0085

Bank BGZ BNP PARIBAS S.A.

Ul. Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

BIC (SWIFT): PPABPLPK

Gelieve alle overmakingen alleen in de Poolse zloty (PLN) doen.

 
2. Een Kids-ID aanvragen met of zonder certificaten ?

Een Kids-ID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder. Er bestaat geen mogelijkheid om de IDkaart te Ambassade in Warschau te activeren.

De Kids-ID is zonder meer VOLLEDIG geldig zonder certificaten.

U kan vragen om de certificaten te activeren bij elke Belgische gemeente of ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Tenerife. U moet hiervoor persoonlijk langskomen en de PUK-code van de Kids-ID meebrengen. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis.

3. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

 
4. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.