Ambassade van België in Polen en Litouwen
Home Consulaire diensten Reis- en identiteitsdocumenten Identiteitskaart Aanvraag identiteitskaart eID (vanaf 12 jaar)

Aanvraag identiteitskaart eID (vanaf 12 jaar)

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, wordt verondersteld een Belgische identiteitskaart aan te vragen.

 
Wat is de geldigheidsduur van een eID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van de aanvraag:

Leeftijd bij aanvraag:

Geldigheidsduur eID:

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

6 jaar

10 jaar

30 jaar

 

De eID blijft geldig:

  • bij verhuis (naar een andere post of naar België)
  • indien verkregen in een gemeente in België en de houder zijn verhuis naar het buitenland heeft gemeld aan zijn gemeentebestuur.

De eID is niet meer geldig:

  • indien het als verloren of gestolen is opgegeven
  • indien de foto niet meer op de houder lijkt
  • indien het werd verkregen in een gemeente in België en de houder heeft zijn verhuis naar het buitenland niet gemeld aan zijn gemeentebestuur.

In geval van diefstal of verlies: gelieve ons een kopie van de aangifte bij de politie te bezorgen alsook het aangifteformulier verlies/diefstal van het Belgisch document, naar behoren ingevuld; Download hier het bijgevoegde formulier

 
Hoe een eID aanvragen?

Vanaf 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (eID) in persoon en op afspraak naar ons consulaat moeten komen.

Hiervoor stuurt of mailt u ons het volgende afspraakformulier voor uw eID.

Vanaf 21 juni 2021 kan u uw e-ID aanvragen bij:

  • de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was,
  • uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of
  • een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente).

De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

 
Activatie eID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn eID activeren in zijn consulaire post, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.

 
Kosten en betaling

De kosten van een eID bedragen 96 PLN. De verzendingskosten voor de kaart en codes bedragen PLN 12 (een beveiligde verzending in twee aparte enveloppen voor de identiteitskaartkaart en de PIN/PUK-codes).

De betaling gebeurt bij het indienen van de aanvraag, op een van de volgende manieren:

  • betaling ter plaatse enkel met bankkaart (Visa, Mastercard, enz.)
  • per overschrijving. In dat geval legt de aanvrager een betalingsbewijs voor. Zonder het betalingsbewijs wordt het dossier niet in behandeling genomen.

BANKGEGEVENS

Alle overschrijvingen moeten worden gedaan in Poolse zloty (PLN). Wij aanvaarden geen betalingen in EUR.

In de mededeling gelieve altijd aan te geven: "eID + naam en voornaam van de aanvrager".