Ambassade van België in Polen en Litouwen
Home De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

De ouders van Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die ingeschreven zijn in het Belgisch beroepsconsulaat, kunnen voor hen een elektronische identiteitskaart (Kids-ID) aanvragen.

Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldige e-ID:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen. In geval van verlies/diefstal: een attest van de politie en het aangifteformulier van verlies/diefstal, Dit formulier hier downloaden
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

Aanvraagprocedure

Teneinde een aanvraag Kids-ID in te dienen, wordt u verzocht volgende documenten naar ons op te sturen.

 1. het aanvraagformulier, ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders in Polen. In Litouwen kan de aanvraag worden ondertekend door één Belgische ouder.
 2. een kopie van de geldige Belgische identiteitskaart of reispaspoort van beide ouders bij wie het kind woonachtig is;
 3. het bewijs van betaling van 47 PLN;
 4. een pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
 5. Voor de verzending van een nieuwe e-ID: 2 geadresseerde enveloppes en bewijs van betaling van 12 PLN voor verzending naar Polen en 40 PLN voor verzending naar Litouwen (aangetekende verzending met ontvangstbewijs in twee aparte enveloppes van de identiteitskaart en PIN/ PUK-codes);

Als het dossier niet in orde is, zal de aanvraag niet behandeld worden.

Kosten en betaling

De productiekost van een Kids-ID bedraagt 47 PLN.

De betaling gebeurt bij de aanvraag op volgende wijze:

 • betaling ter plaatse per bankkaart (Visa, Mastercard, …)
 • per bankoverschrijving: altijd het betalingsbewijs toevoegen. Zonder bewijs van betaling wordt uw aanvraag niet behandeld.

Bankgegevens

Gelieve alle overschrijvingen alleen in de Poolse zloty (PLN) te doen. We aanvaarden geen betalingen in EUR.

In de mededeling gelieve aan te geven: "e-ID + naam en voornaam van de aanvrager".

Dienst “Hallo ouders”

 • Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.
 • Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.
 • Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.