Ambasada Belgii w Polsce i na Litwie
Home Ambasada Pałac Mniszchów

Pałac Mniszchów

Historia Pałacu Mniszchów

Najwcześniejsza wzmianka o pałacu pochodzi z 1620 r., kiedy to w obecnym miejscu wybudowano drewniany dwór dla podczaszego króla Zygmunta Kazanowskiego. W 1692 r. wojewoda kaliski Feliks Aleksander Lipski nabył teren i postanowił wznieść obok drewnianej konstrukcji murowany barokowy pałac. To właśnie ten murowany budynek stał się później „Pałacem Mniszchów”.

Pałac otrzymał swoją nazwę, gdy w 1714 roku stał się własnością marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha. Pół wieku później, w 1788 roku, będąc własnością Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Pałac Mniszchów był miejscem historycznego wydarzenia: w ogrodach pałacowych rozpoczął się pierwszy w Polsce lot balonem na ogrzane powietrze - projekt uczonego i pisarza Jana Potockiego, który później stał się właścicielem Pałacu Mniszchów.

Pod koniec XVIII wieku Pałac Mniszchów został zniszczony przez pożar, a rodzina Potockich sprzedała budynek pruskiemu oficerowi Friedrichowi Wilhelmowi Mosqua i jego żonie w 1805 roku. Do remontu i przebudowy budynku zatrudnili architekta Fryderyka Alberta Lessela, a pałac ze stylu barokowego przemieniono w neoklasycystyczny. To w tym momencie dobudowano imponujące kolumny i front.

W XIX i XX wieku Pałac Mniszchów miał kolejnych właścicieli i różne funkcje. Po przybyciu wojsk napoleońskich w 1806 r. stał się szpitalem. W 1809 r. mieścił się tu teatr mechanicznych marionetek Ingermrana, w 1821 r. teatr francuski. Od 1829 do 1940 r. pałac był użytkowany przez stowarzyszenie przedsiębiorców, lekarzy, prawników, kupców i artystów „Société des Marchands”. Będąc własnością Zakonu Maltańskiego w 1940 roku, ponownie stał się szpitalem. W 1944 r. niemieckie siły okupacyjne spaliły pałac, pozostawiając tylko ruiny.

Przed drugą wojną światową Królestwo Belgii miało ambasadę przy Alejach Ujazdowskich. Budynek ten został zniszczony podczas wojny, a państwo belgijskie szukało opcji dla swojej nowej ambasady.

Plotka głosi, że polskie władze zwróciły się do kochającej sztukę królowej Belgii Elżbiety, żony króla Alberta I, podczas jednej z jej wizyt na warszawskim konkursie pianistycznym im. Fryderyka Chopina z propozycją odbudowy Pałacu Mniszchów. Polska już wcześniej wyraziła swoje uznanie dla zmarłego króla Alberta I, organizując w 1919 r. uroczystość honorową - w Wielkiej Sali Pałacu Mniszchów - i nazywając jego imieniem jedną z warszawskich ulic w 1934 r. Wrażliwa na ten temat królowa Elżbieta pomówiła o tym z władzami belgijskimi.

Sugestia została podjęta. W 1959 roku Etienne Davignon podpisał czek w imieniu rządu belgijskiego, a tym samym nabył działkę z ruinami do odbudowy i wykorzystania jako ambasada. Belgia zdecydowała się przywrócić pałacowi dawną świetność, opierając przebudowę na neoklasycystycznych planach z XIX wieku. Po trzech latach pracy w 1962 roku w zrekonstruowanym Pałacu Mniszchów swoje podwoje otworzyła nowa Ambasada Królestwa Belgii.

 

            

Pierwsze szkice Pałacu.

     

Bernardo Bellotto, Pałac Mniszchów w Warszawie, 1779, olej na płótnie, w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie

        

Pałac Mniszchów w 1919.

  

Pałac Mniszchów dziś.

 

50 rocznica rezydencji Ambasady Królestwa Belgii w Warszawie w Pałacu Mniszchów 

Ambasada Belgii w Warszawie wybrała Pałac Mniszchów jako miejsce swojej rezydencji od listopada 1962. Z okazji 50 rocznicy wprowadzenia się, przygotowaliśmy wystawę o historii tego niezwykłego budynku, o wydarzeniach, które miały w nim miejsce oraz o stosunkach belgijsko-polskich począwszy od Średniowiecza.

Oto jej treść oraz zdjęcia

De residentie van de Belgische ambassade in Warschau – 50 jaar in het Mniszech Paleis

 

 

Publikacja "Pałac Mniszchów w Warszawie – Ambasada Królestwa Belgii"

4 marca 2009 r. publiczności została zaprezentowana dwujęzyczna (angielski, polski) książka „Pałac Mniszchów w Warszawie - Ambasada Królestwa Belgii”, upamiętniająca 90-lecie polsko-belgijskich stosunków dyplomatycznych. 

Niniejsza publikacja przedstawia szczegółową historię budynku, w którym mieści się Ambasada Belgii.

Tekst, autorstwa znanego polskiego historyka prof. Marka Kwiatkowskiego, ilustrują współczesne i historyczne zdjęcia budynku, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Autorem zdjęć budynku jest Krzysztof Hejke. 

Książka została wydana przez PIW (Panstwowy Instytut Wydawniczy).

 

Pałac Mniszchòw w Warszawie – Ambasada Kròlestwa Belgii