Ambasada Belgii w Polsce i na Litwie
Home Ambasada Belgii W Warszawie Kto jest kim

Kto jest kim

Ambasada Królestwa Belgii w Polsce

 • Ambasador: Luc JACOBS 
 • Radca Minister i Zastępca Szefa Misji: Wim PEETERS
 • Radca i Kierownik ds. administracyjnych: Christiaan SYS
 • Pierwszy Sekretarz i Konsul: Anne-Sophie MASSA 
 • Oficer Łącznikowy Policji: Piet VAN GESTEL (z siedzibą w EUROPOL w Hadze, Eisenhowerlaan 73, NL-2517KK The Hague (właściwy dla Polski i Krajów Bałtyckich) tel: +31 70 353 1033, e-mail: cgi.lo.poland@police.belgium.eu
 • Attaché Wojskowy: płk Guy HANOULLE  (właściwy dla Polski i Krajów Bałtyckich)

Przedstawicielstwo Flandrii

Dom Dochodowy, Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa

 • Delegat Generalny Wspólnoty Flamandzkiej i Regionu Flandrii: Dries WILLEMS (właściwy dla Polski i krajów bałtyckich); Tel: +48.22.584.73.43; e-mail: warsaw@flanders.pl
 • Radca Ekonomiczny i Handlowy Flandrii:   (właściwy dla Polski); Tel: +48.22.584.73.40; e-mail: warsaw@fitagency.com  
 • Biuro Flanders Investment&Trade w Poznaniu: Barbara LIBERA (właściwa dla Polski); Tel: +48.61.865.38.13; e-mail: poznan@fitagency.pl

LITWA

 
Delegatura Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii 

Ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa

 • Delegat Generalny Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii (właściwy dla Polski i Krajów Bałtyckich): Laurence CAPELLE, Tel: +48.22.583.70.01; e-mail: walbru@varsovie.pl
 • Radca Ekonomiczny i Handlowy Regionu Walonii (AWEX)  (właściwy dla Polski): Laurence MARTAUX, Tel: +48.22.583.70.11; e-mail: varsovie@awex-wallonia.com , http://www.wallonia.pl/pl
 • Radca Ekonomiczny i Handlowy Regionu Walonii w  Przedstawicielstwie Ekonomicznym i Handlowym AWEX właściwy dla Litwy z siedzibą w Rydze: Jean-Philippe SCHKLAR, Alberta iela 13 (5th floor), LV-1010 Ryga, Łotwa; Tel: +371 6 703 93 21; e-mail: riga@awex-wallonia.com; website:www.wallonia.com
 • Przedstawiciel Wallonie-Bruxelles Tourisme: Michel JANOWSKI, e-mail:mjanow@poczta.onet.pl , Tel.: +48 604 733 953
 • Oficer łącznikowy ds. akademickich i kultury Wallonie-Bruxelles International, Vilniaus universitetas, Litwa: Simon LAMBERT, Tel : +44 7482076533, e-mail: s.lambert.wbi@gmail.com
 • Oficer łącznikowy ds. akademickich i kultury Wallonie-Bruxelles International, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Marie GIRAUD, Tel : +48 570663207, e-mail: m.giraud.wbi@gmail.com

 
Biuro Regionu Brukseli Stolicy 

Ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa 

Konsul Honorowy w Bydgoszczy, Gdyni, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu

Konsul Honorowy w Wilnie 

Doradcy ds. dyplomacji ekonomicznej dla Polski:

 • Dyrektor Generalny CFE Polska: Bruno LAMBRECHT
 • Operations Manager w firmie LSJ HR Group: Rafał ZAHORSKI
 • Konsultant i były Ambasador RP w Belgii: Sławomir CZARLEWSKI