Ambasada Belgii w Polsce i na Litwie
Home Ambasada Belgii W Warszawie Przesłanie Ambasadora Belgii

Przesłanie Ambasadora Belgii

Drodzy Przyjaciele,

Zaledwie kilka dni temu Polska dumnie obchodziła stulecie swej odzyskanej niepodległości. Państwo polskie jest mocniej zakorzenione w historii. Z tego punktu widzenia, Belgia jest nowszym nabytkiem w europejskiej rodzinie narodów.

Belgia stała się niepodległym krajem w 1830 roku. 21 lipca 1831 roku Leopold I, Książę Saksonii-Coburga-Gothy składając przysięgę konstytucyjną stał się pierwszym Królem Belgii. Na mocy Konstytucji, król działa jako arbiter oraz strażnik jedności i niezależności kraju.

Święto Króla (Koningsdag/Fête du Roi/Fest des Königs) jest okazją celebrowania jedności Belgii w jej wielojęzycznej, wielokulturowej oraz wielowyznaniowej różnorodności. Jest to także czas, aby cieszyć się trwałością związków Belgii z jej wieloma zagranicznymi partnerami.

Silny związek Polski z Belgią nabrał kształtu ponad tysiąc lat temu. Rola misjonarzy z Doliny Mozeli w chrystianizacji Polski, liczne wymiany na polu humanistyki oraz nauk ścisłych w czasie Renesansu (Erazmus, Jan Dantyszek, Justus Lipsius, Jan Zamoyski), wpływ architektów flamandzkich na rozwój Gdańska, imponująca kolekcja brukselskich arrasów zamówionych przez Króla Zygmunta Augusta, powstanie listopadowe z 1830 roku „ratujące” rewolucję belgijską, założenie w 1982 roku w Brukseli Biura Koordynacyjnego NSZZ Solidarności Za Granicą, to tylko kilka klasycznych przykładów z annałów naszej wspólnej historii.

W 2019 roku będziemy podkreślać te, czasem zaskakujące, fakty świętując stulecie naszych stosunków dyplomatycznych. Jubileusz ten zbiega się w czasie z 75 rocznicą wyzwolenia Belgii oraz decydującą rolą w wyzwoleniu dzielnych żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej Generała Maczka. Belgia nie zapomina najwyższego poświęcenia polskich żołnierzy dla naszej wolności.

Minionej niedzieli obchodziliśmy także zakończenie pierwszej wojny światowej. Miała ona być „wojną, kończącą wszystkie wojny”. Jednak niecałe ćwierć wieku później świat znów stanął w płomieniach. Czytając przejmujące tablice pamiątkowe na ulicach Warszawy, każdy odwiedzający zaczyna zdawać sobie sprawę jak mordercza i totalna była ta wojna oraz jak nieopisane ludzkie cierpienie spowodowała.

Dzisiaj, Belgia i Polska są trwale zakotwiczone we wspólnych wartościach leżących u podstaw Unii Europejskiej. Razem uczestniczymy w pozytywnym projekcie politycznym, zwróconym ku przyszłości, który zdecydowanie oraz skutecznie zerwał z dzielącym i podżegającym do wojny nastawieniem, dominującym w ubiegłym stuleciu.

Recepta jest prosta lecz bezprecedensowa: połączyć suwerenność i strategiczne zasoby w celu ochrony wspólnych interesów oraz efektywnego sprostania globalnym wyzwaniom, wobec którch działając w pojedynkę państwa pozostają bezsilne.

Jako wolne i niezależne kraje, jesteśmy winni następnym pokoleniom dalszy rozwój projektu europejskiego po to by chronić te same demokratyczne wolności, pomyślność oraz pokój, którymi mamy przywilej cieszyć się dzisiaj.

W styczniu 2019 roku wyjątkowo wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej – wśród których także Polska i Belgia – obejmie niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC). Jest to wyjątkowa okazja aby zainspirować tę wielostronną ramę wizjonerskim podejściem kształtującym podstawę trwałego pokoju oraz jedności w Europie. Zgodnie z mottem Belgii na nadchodzące członkostwo w UNSC: „Wzmacniając porozumienie, Na rzecz pokoju”.

 

Luc Jacobs, Ambasador Królestwa Belgii w Polsce

Warszawa, 15 listopada 2018 roku

Czy wiesz, że ?

Od 1866 roku, w pierwszym roku rządów Króla Leopolda II, „Święto Króla” było obchodzone 15 listopada, czyli w dzień imienin zarówno Leopolda jak i Alberta, imion wybranych pierwszym czterem następcom belgijskiego tronu.

Królowa Matylda ma polskie korzenie. Matka Królowej, hrabina Anna Komorowska, jest z pochodzenia Polką.