Ambasada Belgii w Polsce i na Litwie
Home Ambasada Konsulaty honorowe

Konsulaty honorowe

We wszystkich sprawach konsularnych prosimy o kontakt z Ambasadą Belgii w Warszawie w godzinach urzędowania lub pod numerem alarmowym (tylko obywatele Belgii). Konsulowie honorowi mają ograniczone kompetencje i mogą nie być w stanie udzielić Państwu pomocy w językach urzędowych Belgii.

Konsulaty honorowe

Polska

 

Bydgoszcz

Kraków 

Gdynia

Łódź

Poznań

Wrocław

tymczasowo zamknięte

Litwa

Wilno