Ambasada Belgii w Polsce i na Litwie
Home Ambasada Kto jest kim

Kto jest kim

Ambasada Królestwa Belgii w Polsce

  • Luc JACOBS, Ambasador
  • Wim PEETERS, Radca Minister i Zastępca Szefa Misji
  • Arthur D'ANETHAN, Radca ds. politycznych
  • Jannes DEWULF, Attaché
  • płk Guy HANOULLE, Attaché Wojskowy (właściwy dla Polski i Krajów Bałtyckich)

Oficer Łącznikowy Policji: