Ambasada Belgii w Polsce i na Litwie
Home Ambasada Kto jest kim

Kto jest kim

Ambasada Królestwa Belgii w Polsce

  • Ambasador: Luc JACOBS 
  • Radca Minister i Zastępca Szefa Misji: Wim PEETERS
  • Radca i Kierownik ds. administracyjnych: Christiaan SYS
  • Pierwszy Sekretarz i Konsul: Anne-Sophie MASSA 
  • Attaché Wojskowy: płk Guy HANOULLE  (właściwy dla Polski i Krajów Bałtyckich)

Oficer Łącznikowy Policji: