Ambasada Belgii w Polsce i na Litwie
Home Ambasada Zatrudnienie

Zatrudnienie

 • PRACOWNIK KONSULARNY

Ambasada Belgii w Warszawie prowadzi rekrutację na stanowisko pracownika konsularnego. Miejscem wykonywania pracy jest Warszawa. 

O pracodawcy:

Ambasada Belgii w Warszawie udziela pomocy konsularnej około 1800 Belgom, którzy mieszkają i pracują w Polsce i na Litwie oraz dziesiątkom tysięcy belgijskich turystów, którzy odwiedzają te kraje. 

Nasz zespół konsularny składa się obecnie z 3 pracowników konsularnych oraz konsula. W wydziale konsularnym staramy się wyznaczać wysoki standard świadczonych usług, gdyż nasza praca bezpośrednio wpływa na czyjeś życie.

Kogo szukamy?

Szukamy elastycznego i zmotywowanego pracownika zespołowego. Jako pełnoetatowy urzędnik konsularny będziesz zajmować się obsługą administracyjną obywateli belgijskich w Polsce i na Litwie. 

Co będzie należało do kluczowych obowiązków? 

 • Zajmowanie się przychodzącą korespondencją i odbieranie telefonów z zapytaniami konsularnymi;
 • Wspieranie obywateli belgijskich poprzez pomoc w znalezieniu rozwiązań w przypadku wystąpienia trudności, związanymi m.in. z ich stanem cywilnym lub utratą dokumentów;
 • Wydawanie wiz dla obywateli państw trzecich (na pobyt krótko- lub długoterminowy w Belgii);
 • Kontakt z władzami belgijskimi i polskimi w przypadku bardziej złożonych spraw konsularnych;
 • Śledzenie przepisów konsularnych i aktualizowanie naszej strony internetowej.

Jakich kwalifikacji wymagamy? 

 • Biegłosci w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Doskonałej umiejętności obsługi klienta i dbałość o szczegóły.
 • Kompetencji w posługiwaniu się oprogramowaniem MS Office.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność do samodzielnej pracy.
 • Wcześniejszego doświadczenia w pracy przy organizacji wydarzeń (także wysokiego szczebla) jest wysoce pożądane.
 • Biegłej znajomości języka polskiego i znajomości języka niderlandzkiego (pożądane). Znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego będzie dodatkowym atutem. 

Co oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie (oraz 13-tkę), dodatek na komunikację miejską oraz ubezpieczenie medyczne.
 • Po 3-miesięcznym okresie próbnym oferujemy kontrakt roczny z późniejszą możliwością stałego zatrudnienia w Ambasadzie. 

Jak aplikować? 

 • Wyślij swoje CV i list motywacyjny (w języku niderlandzkim, francuskim lub angielskim) do wiadomości Pana Jannesa Dewulfa, Kierownika Administracji, za pośrednictwem e-maila: jannes.dewulf@diplobel.fed.be. Aplikacje przesyłane za pośrednictwem Facebooka nie będą akceptowane!
 • Termin składania podań upływa w piątek 9 września. 
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na test pisemny i rozmowę kwalifikacyjną w poniedziałek 19 bądź wtorek 20 września.