Reprezentacje Sfederowanych Podmiotów Belgii w Polsce i na Litwie

Ta strona zawiera dane kontaktowe Reprezentacji sfederowanych podmiotów w Polsce i na Litwie.

  1. Ostatnia aktualizacja

Wspólnota Francuska i Region Walonii 


Ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa

www.wallonia.pl/pl/content/home

Tel: +48-22.583.70.01, varsovie@delwalbru.be

  • Pan Michel JANOWSKI, Przedstawiciel Wallonie-Bruxelles Tourisme; tel. +48 604 733 953, mjanow@poczta.onet.pl
  • Pani Stéphanie CRETEUR, Oficer łącznikowy ds. akademickich i kultury Wallonie-Bruxelles International, Vilnius universitetas, Litwa, tel: +32 476 513 331, s.creteur@alac.wbi.be
  • Pan Michael SCHAUB, Oficer łącznikowy ds. akademickich i kultury Wallonie-Bruxelles International, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tel: +48 516 184 193, m.schaub@delwalbru.be


Przedstawicielstwo Flandrii


Al. Jana Chrystiana Szucha 19, 00-580 Warszawa 

flandersinpoland.be/en

  • Pan Thomas CASTREL, Radca, Delegat Generalny Wspólnoty Flamandzkiej i Regionu Flandrii, tel: +48 22 166 22 20, warsaw@flanders.eu
  • Pani Sofie GEERTS, Attaché, Zastępczyni Delegata Generalnego Wspólnoty Flamandzkiej i Regionu Flandrii, tel: +48 22 166 22 20, warsaw@flanders.eu