Voorlopig paspoort

Op deze pagina leest u hoe u een voorlopig paspoort kunt aanvragen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Ieder verzoek voor een afspraak met de consulaire diensten van de Ambassade moet online worden ingediend door het invullen van dit formulier


Landgenoten op doorreis in Polen of Litouwen die hun Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort verliezen of bestolen worden, kunnen een voorlopig paspoort bekomen om naar België terug te keren of hun reis verder te zetten.

Dit document heeft een geldigheidsduur van maximaal één maand (in de meeste gevallen) of één jaar (alleen in uitzonderlijke gevallen).

Voor te leggen documenten:

  • een aangifte van verlies of diefstal bij de Poolse of Litouwse politie;
  • 2 pasfoto’s;
  • een aanvraagformulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend. Het formulier kan worden bekomen bij de consulaire afdeling van de Ambassade of gedownload van onze website (PDF, 106.01 KB)

De kostprijs van een voorlopig paspoort bedraagt of 46 PLN (geldig één maand) of 230 PLN (geldig één jaar).

Gelieve te noteren dat dit document niet machineleesbaar is en daarom niet door alle landen wordt aanvaard. Het is daarom aangewezen om vooraf de Ambassade of het Consulaat van het land van bestemming terzake te raadplegen.